U heeft een belangrijke stap gezet in het versterken van de binding met uw klant en u heeft een spaarsysteem geïntroduceerd, of u bent van plan een spaarsysteem te introduceren. Om uiteindelijk tot een optimaal resultaat te komen – meer winkelbezoek, hogere besteding per bezoek, grotere klanttevredenheid, stevigere binding, onderscheiding van uw concurrenten, meer omzet en meer winst- zijn de volgende zaken van groot belang;

  • Helder en eenvoudig beloningssysteem
  • Juiste verhouding tussen gespaarde en verzilverde spaarpunten
  • Aantrekkelijke beloning, zichtbaar voor de klant
  • Snelle beloning
  • Afwisseling
  • Segmentering in beloning
  • Goede communicatie

Onderstaand vindt u een korte toelichting op de genoemde succesfactoren:

Helder beloningssysteem: 


Iedere spaarpunt vertegenwoordigt een commerciële consumentenwaarde van 1 eurocent. Afhankelijk van uw marge, bepaalt u hoeveel spaarpunten u per bestede euro weggeeft; hiermee bepaalt u “het kortingspercentage”.

Juiste verhouding tussen gespaarde en verzilverde spaarpunten:


Hoewel het op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt als er weinig spaarpunten verzilverd worden, bereikt u daarmee niet uw doelstellingen. Om de optimale binding met uw klant te realiseren, zal de klant zich ook daadwerkelijk beloond moeten voelen en met enige regelmaat een beloningservaring moeten beleven.

Een verzilveringspercentage van rond de 60% van de spaarpunten is een goede richtlijn.

(Rekenvoorbeeld: U geeft een korting/beloning van 3 spaarpunten per bestede euro. U verstrekt daarmee een korting van 3%. Omdat “slechts” 60% verzilverd wordt, is de bruto-korting 1,8%. Indien u nu de beloning niet cash uitbetaalt maar laat verzilveren voor eigen producten, zal de daadwerkelijke korting minder dan 1% bedragen. De taart die u bijvoorbeeld weggeeft met een consumentenprijs van € 10,- kost u in werkelijkheid maar € 6,-.)

Aantrekkelijke beloning:
Sparen moet een feest zijn, dus de beloning iets feestelijks. De spaarbeleving van de klant versterkt indien de beloning zichtbaar is in de winkel, fysiek of met een afbeelding. Een spaarpunt moet “vervangen worden” door het beeld van de beloning, de beleving van de beloning.

Snelle beloning:
De spanningsboog in tijd tussen het sparen en de beloning moet niet te groot zijn. Dat betekent dat een klant binnen redelijke tijd voldoende spaarpunten verzameld heeft om te kunnen worden beloond. Verzilvering van spaarpunten, en dus beloning, geeft de klant het gevoel gewaardeerd en beloond te worden, dit moet met regelmaat gebeuren.

Afwisseling binnen het spaarsysteem:
Om het spaarsysteem levend te houden, de klant attent te houden, is het belangrijk dat “de beloning” met enige regelmaat verandert, bijvoorbeeld per seizoen, of aan de hand van de actualiteit (Oranje-gekte tijdens een voetbaltoernooi).

Segmentering in beloning:
Het is belangrijk dat er een gevarieerd aanbod is van beloning en dat men ook voor een “kleine beloning” kan sparen en niet perse een jaar behoeft te sparen om te worden beloond binnen uw spaarsysteem.

Goede communicatie:
U kunt het beste spaarplan hebben, de meest aantrekkelijke beloning, uw klant moet op de hoogte zijn. Op de hoogte van de stand van zaken – hoeveel spaarpunten heeft hij of zij vergaard?- de lopende acties en de speciale aanbiedingen en voordelen voor trouwe spaarders. De juiste communicatie, goed gedoseerd, eenvoudig helder en professioneel, een absolute voorwaarde voor het slagen van uw spaarsysteem.

Share The Story