DE DIENSTEN VAN KLANTKAART

diensten

De welkomst- en verjaardagmailing zijn ideale middelen om uw klanten automatisch per mail te benaderen.

automatische mailing

Met de automatische mailing stelt u uw klanten automatisch op de hoogte van het huidige puntensaldo!